“Reizen naar morgen” in globale context
“Reizen naar morgen” in globale context

“Reizen naar morgen” in globale context

Synergies

De baanbrekende visie van Toerisme Vlaanderen staat gekend onder de noemer “Reizen naar Morgen”. Deze kan deels geobjectiveerd worden via internationaal aanvaardde standaarden. Het model uitgewerkt door de Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sluit bijna naadloos aan bij onze lokale visie. En ook het model van de Donut Economie sluit er perfect bij aan. “Reizen naar morgen” in globale context dus.

Reizen naar Morgen

Reizen naar Morgen

De visie van “Reizen naar Morgen” van Toerisme Vlaanderen is gericht op het creëren van een bloeiende bestemming in Vlaanderen. Het doel is om organisaties uit de brede toeristische sector te verbinden, inspireren en sensibiliseren. Deze visie benadrukt dat toerisme meer is dan economie. Ze willen namelijk de gemeenschap laten floreren. De bezoeker, de bewoner, de ondernemer en de plek laten ze ontwikkelen tot een evenwichtig geheel.

Het GSTC-model

Global Sustainable Tourism Council

Het GSTC-model, of Global Sustainable Tourism Council, stelt wereldwijde normen voor duurzaamheid in reizen en toerisme. De criteria worden gebruikt voor onderwijs en bewustwording, beleidsvorming, meting en evaluatie, en als basis voor certificering. Ze zijn gerangschikt in vier pijlers: duurzaam beheer, sociaaleconomische impact, culturele impact en milieueffecten. (Inclusief consumptie van hulpbronnen, vermindering van vervuiling, en behoud van biodiversiteit en landschappen).

De Donut Economie

Donut Economy

Met fairhospitality.coop laten we ons ook inspireren door de Donut Economie. Dit is een economisch model ontwikkeld door Kate Raworth. Het meet welvaart door te kijken naar het vervullen van de wensen en behoeften van iedereen binnen de draagkracht van de planeet. Het model is vormgegeven als een donut, waarbij de binnenste ring de sociale basisbehoeften vertegenwoordigt (zoals onderwijs en voeding), en de buitenste ring de ecologische plafonds (zoals klimaatverandering en biodiversiteit).

We kunnen het ook vertalen zodat de binnenste ring vooral om de SDGs draait, terwijl de buitenste ring vrij duidelijk in beeld gebracht wordt door het Stockholm Resilience Center. Het doel is om in de ‘veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid’ te blijven, dat wil zeggen, de ruimte in de donut. Belangrijk daarbij is om niet te veel en zeker niet alleen te focussen op de grenzen en de beperkingen van de donut. Er is voldoende ruimte tussen de buitenste en onderste cirkel waarop we kunnen focussen. De florerende, inspirerende en zingevende aspecten zoals ook beschreven door Reizen naar Morgen zijn minstens zo belangrijk.

“Reizen naar morgen” in globale context: Synergiën

Het GSTC-model, de “Reizen naar Morgen” visie en de Donut Economie delen allemaal een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van duurzaamheid in toerisme. Ze erkennen allemaal het belang van het balanceren van economische, sociale en milieueffecten. Ze streven ernaar om toerisme te gebruiken als een middel om positieve verandering te bevorderen, of het nu gaat om het bevorderen van duurzaam beheer, het minimaliseren van negatieve sociaaleconomische en culturele impact, of het bevorderen van positieve bijdragen aan natuurbescherming en het welzijn van de gemeenschap. Door deze gedeelde waarden kunnen het GSTC-model, de “Reizen naar Morgen” visie, en de Donut Economie naadloos op elkaar aansluiten om duurzaam toerisme te bevorderen.


Dat is waar fairhospitality.coop op inzet. Fairbnb.coop is daar enkel een middel voor, het platform is niet het doel op zich. Vandaar dat we dat willen uitbreiden met initiatieven die deze doelen helpt bereiken. In één van de volgende blogs gaan we dieper in op de GSTC criteria en indicatoren en hoe dat zich verhoudt tot de bij ons meer gekende labels als Green-Key, EU-Ecolabel en dergelijke.