Fairhospitality
Host Charter

Host Charter

Om host te worden bij Fairhospitality.coop vragen we je om ons charter te onderschrijven.

Dit host charter werd opgesteld in co-creatie sessies met verschillende hosts en lokale besturen. Het is een uiting van de glocalisatie waar ook Fairbnb.coop mee werkt. De globale filosofie wordt vertaald naar de lokale eisen.

Lokale regelgeving

Je voldoet aan de lokale regelgeving, zowel op regionaal als gemeentelijk niveau

 • Voor Vlaanderen vind je de info hier, We controleren altijd of je op zin minst aangemeld bent bij Toerisme Vlaanderen. Dat doen we via de open data.
 • Voor Wallonië hier, Voor de controle vragen we de host om ons een bewijs op te sturen van ‘La Déclaration d’exploitation’
 • Voor Brussels gewest hier. Voor de controle vragen we de host om een foto op te sturen van het registratiebewijs.

One Host – one House regel

Je verhuurcapaciteit is in functie van de draagkracht van de omgeving

 • Verhuren van kamers in het huis waar je zelf woont is altijd oké (mits de verhuurder akkoord gaat)
 • In toeristisch drukke gebieden is er max 1 extra huis (waar je dus zelf niet woont) toegelaten
 • In andere gebieden kan toerisme juist ontvolking en werkloosheid tegengaan en is het wel
  toegelaten om max 4 huizen uit te baten als toeristisch verblijf

Lokaal

J‌e uitbating is lokaal verankerd, zodat de lokale gemeenschap ook rechtstreeks of onrechtstreeks de vruchten van het toerisme kan dragen

 • ‌Jij en je werknemers hebben een band met de lokale gemeenschap
 • Je service is ingebed in de lokale economie door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale producten

Persoonlijk

Je zorgt voor een sterk persoonlijke aanpak

Duurzaam

Je zorgt voor een duurzame uitbating

 • Je bouwt mee aan florerende plekken in je omgeving
 • Je zet je aantoonbaar in voor een duurzaam en zelfs regeneratief toerisme
 • Je steunt actief verschillende SDG’s (sustainable development goals)