Fairhospitality
Betalingen via Fairbnb

Betalingen via Fairbnb

Met Fairhospitality.coop willen we heel transparant zijn hoe betalingen verlopen via het door ons gepromote platform Fairbnb.coop.

Het betalingsverkeer loopt via partner Mangopay. Dat is eigenlijk een ‘Escrow‘ systeem. Daardoor kunnen betalingen daar langdurig blijven staan, zonder dat host of iemand anders eraan kan. Pas op het einde van de transactie wordt het geld automatisch verdeeld over de verschillende betrokken partijen.

Transparantie in betalingen

De betaling verloop over enkele stappen:

 1. Boekingsaanvraag
  • De gast vraagt een boeking aan voor een bepaalde periode en voor een bepaald logies.
  • Daarbij toont de website van Fairbnb.coop transparant de prijsstructuur. Zo staat er duidelijk hoeveel je betaalt voor je logies, voor het project dat je ondersteunt en voor Fairbnb zelf.
  • De gast geeft zijn kaart gegevens door. De verificatie verloopt nadien afhankelijk van de bank waar de gast is bij aangesloten
  • Dan verifieert het systeem de gegevens, inclusief de beschikbaarheid van het benodigde bedrag
  • Zodra alles gecheckt is, wordt het totale bedrag gereserveerd op de kaart. In technische termen: ge-pre-autoriseert. Dat wil zeggen dat je dat bedrag niet meer kan uitgeven, maar ook dat het nog niet weg is van op je kaart. Bij de meeste banken kan je dat zien in de online app.
  • Daarna krijgt de host een mail met de boekingsaanvraag.
 2. Host behandelt de boeking
  • De host heeft nu 2 mogelijkheden
   • a) zij accepteert de boeking: op dat moment wordt het gereserveerde bedrag van de kaart overgemaakt aan het betaalsysteem Mangopay.
   • b) zij weigert de boeking of laat ze vervallen na 48 uren: het geld wordt vrijgegeven en is onmiddellijk terug beschikbaar voor de gast.
 3. Annulering van de boeking
  • Indien de gast annuleert gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld bij het logies aanbod. Afhankelijk van het moment waarop de annulering plaatsvindt zal het hele bedrag, enkel een deel of niks meer terug op de kaart verschijnen. Raadpleeg zeker de voorwaarden ! De overgebleven delen gaan dan naar host, project en Fairbnb. (zoals ook in punt 4)
  • Indien de host annuleert krijgt de gast in alle gevallen het geld terug gezet op de kaart. Fairhospitality.coop helpt in dat geval de gast graag verder met een alternatieve oplossing.
 4. Check-out op het einde van het verblijf
  • Op de dag van check out transfereert het geld van de interne gast Mangopay rekening naar die van de host, project en Fairbnb
  • Tot slot wordt de host nog diezelfde dag betaald via het Manopay systeem. Dus in feite betaalt de gast direct aan de host, zoals bij een directe boeking. Projecten krijgen de giften op kwartaal basis.
Transparantie in betalingen

Identificatie proces

Belangrijk om weten is dat we volledig volgens de regels van het Europese betalingsverkeer werken. Dat houdt ook in dat iedereen die geld ontvangt via het Mangopay systeem, zich moet identificeren. In de sector staat dat gekend onder de naam KYC of Know Your Customer. Dat verloopt heel eenvoudig via https://booking.fairbnb.coop/nl/dashboard/user/start-id-verification. Daar vind je de eenvoudige stappen om je identiteit te bewijzen.

Let op: indien die procedure niet op tijd doorlopen is blijft het geld (voor host of project) in het Mangopay systeem staan. Betaling naar je eigen bankrekening kan pas indien voldaan is aan de eisen van KYC.