Fairhospitality
Lokale Impact

Lokale Impact

Lokale impact is cruciaal in onze werking. Als we toerisme echt regeneratief willen maken, moeten we een positieve impact genereren naar de lokale gemeenschappen. Ons kader daarvoor is de Donut Economie: we verwachten een constant verbeterende impact op het milieu en/of op het sociale welzijn.

Momenteel doen we dat op volgende manieren

  • Ondersteunen van lokale projecten
  • Hulp aanbieden bij het verduurzamen van het logies aanbod
  • Ondersteunen hosts in het uitwerken van socio-ecologische netwerken

We verwachten dat deze lijst stelselmatig groter zal worden en werken aan een systeem om onze impact meetbaar en doelgericht te maken.

Ondersteunen van lokale projecten

Via het boekingsplatform Fairbnb.coop staan we 50% van de commissie af aan een lokaal project. Dat roept natuurlijk allerlei vragen op: Welke projecten ? Wat zijn de voorwaarden? Zijn we zeker dat dit geld naar daar zal gaan?

Initieel hebben we gekozen voor regionale projecten. Dat zijn projecten die zich op Vlaams, Brussels of Waals niveau situeren. Dat doen we om eerst volume te creëren en dus de impact op de projecten toch wat te laten aandikken. Hoe meer boekingen we zullen doen, hoe lokaler we kunnen en willen gaan. Hoe dichter bij de gemeenschap waar het logies zich bevindt, hoe beter.

De projecten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, maar vooral één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen nastreven in een niet economische setting.

De lijst van huidige projecten vind je hier!

We zijn op zoek naar een partner die onze projecten kan helpen selecteren en opvolgen. Ideeën steeds welkom. Mail naar info@fairhospitality.coop

Hulp het verduurzamen van het logies aanbod

Momenteel (lente 2023) zijn er 32 gastenkamers, 22 vakantiewoningen en 44 jeugdlogies gecertificeerd met het label De Groene Sleutel. Bij het EU Ecolabel voor logies is er maar 1 Belgisch hotel te vinden, maar geen gastenkamers of vakantiewoningen.

Omgerekend in percenten behaalt er nu minder dan 1% van de logies een duurzaam certificaat. Onze doelstelling is deze aantallen aanzienlijk te vergroten.

We weten uit onderzoek dat toeristen meer en meer kijken naar duurzaamheid bij het uitstippelen van hun reis. Dat wil niet zeggen dat er daarbij altijd gekeken wordt naar ECO labels. Maar het behalen ervan helpt de logiesuitbater wel om meer en meer duurzame keuzes te maken. En dat is wat de bewuste reiziger ook verwacht.

Via onze academie en samenwerking met onze partners willen we hosts helpen om een ECO label te behalen.

Socio-ecologische netwerken

Zoals ook in ons charter staat werken we actief mee aan het creëren van lokale netwerken ter bevordering van de lokale gemeenschappen in het algemeen. Dat is één van de activiteiten waar we niks aan verdienen (remember: people before money) maar die ons wel voldoening geven. Lees <hier> het verhaal van Het Rustpunt in Gent. We kijken uit naar veel meer dergelijke projecten.