Fairhospitality
Lokale Projectondersteuning

Lokale Projectondersteuning

Fairhospitality ondersteunt lokale projecten via de commissie op de lokale boekingen op het Fairbnb.coop platform en via verdeling van de coöperatieve winsten. Deze sociaal-ecologische lokale projectondersteuning is momenteel nog hoofdzakelijk op regionaal niveau. Maar eens de omzet, en dus ook onze impact, begint te stijgen rekenen we erop om veel lokaler te werk te kunnen gaan.

Momenteel ondersteunen we de volgende projecten

  • Bos voor iedereen
  • Iedereen verdient vakantie
  • Samenhuizen VZW
  • Brussels Donut
  • Op congé in het Meetjesland

Bos voor iedereen

In teken van klimaat, milieu en biodiversiteit is meer bos in onze streken cruciaal.

Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen probeert dan ook via allerlei acties meer middelen beschikbaar te stellen voor extra bos.

Vandaar ook hun actie ‘Bos voor iedereen

Jaar na jaar ijvert Natuurpunt voor meer bos in Vlaanderen. We gaan voor robuuste bossen die barsten van het leven: planten, insecten, vogels en zoogdieren. Biodiversiteit is onze topprioriteit, maar bossen zijn natuurlijk ook van groot belang voor zuurstof, CO2-opslag en koeling en voor ons eigen welzijn. In bossen vinden we ontspanning en rust.

Wij planten bossen aan met 3 bosgaranties:

1) slim aangeplant met de juiste mix van inheemse bomen
2) goed beheerd door onze duizenden vrijwilligers
3) eeuwig beschermd omdat we de grond kopen

Bij voorkeur breiden we bestaande boskernen uit. Zo krijgen we grote aaneengesloten bossen waarin het voor mens en dier heerlijk vertoeven is. Sommige stukken laten we spontaan weer aangroeien.

Iedereen verdient vakantie

Dit solidariteitsfonds maakt een daguitstap of vakantie waar voor de meest kwetsbare gezinnen en mensen in armoede. Schenk ook een stukje vakantie aan mensen die anders nooit met vakantie kunnen.

Iedereen verdient vakantie. Ook mensen in de meest kwetsbare situaties, voor wie de drempel nog te groot is, ondanks de kortingstarieven. Het fonds Vakantie Voor Iedereen zamelt geld in om voor deze groep een daguitstap of vakantie mogelijk te maken. Dankzij jouw bijdrage kan iemand in armoede er ook eens tussenuit.

Klik hier voor meer info.

Samenhuizen VZW

Missie van Samenhuizen VZW is bewustwording, informeren, stimuleren en adviseren over allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen.

Samenhuizen vzw is actief in heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze missie is sensibiliseren, informeren, stimuleren en adviseren over allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen.

Ons doelpubliek is divers:

particulieren die een gemeenschappelijke woonwens hebben, lokale overheden die een site ter beschikking willen stellen, startende initiatieven die op zoek zijn naar medebewoners, professionals (architecten, notarissen, …) die mee willen bouwen aan meer gemeenschappelijk wonen, …
Samenhuizen vzw is een platform en netwerkorganisatie, erkend als socio-culturele beweging. wij brengen mensen met elkaar in contact naargelang hun aspiraties en noden op het vlak van gemeenschappelijk wonen.

Samenhuizen wil gemeenschappelijk wonen stimuleren omdat er een meerwaarde gecreëerd kan worden op verschillende vlakken: sociaal, ecologisch, ruimtelijk, economisch,…

Meer info hier.

Brussels Donut

Het project Brussels Donut wil de filosofie van de donut economie tot in het politieke, economische en culturele leven laten doordringen via netwerking, workshops en coaching.

In de nasleep van de COVID-19-crisis maken de Brusselaars zich vooral zorgen over de bevrediging van de sociale behoeften en de kwaliteit van het milieu. Is het niet tijd om meer aandacht te besteden aan die elementen? Dat is in ieder geval wat de donut voorstelt. Het donutconcept geeft op aanschouwelijke wijze de sociale ondergrens en de ecologische bovengrens weer, en bakent de rechtvaardige en veilige ruimte af waarbinnen we ons vandaag moeten bewegen.

Zoals de wereldwijde en Belgische donuts aantonen, zijn we er nog niet: er valt nog een lange weg af te leggen. Die weg is echter een bron van optimisme en van creativiteit voor de opbouw van samenlevingen die in de behoeften van alle mensen voorzien, zonder de draagkracht van de planeet te overschrijden. Om hem met succes te bewandelen, moeten alle actoren in al hun diversiteit meedoen. Ons gewest moet samenwerken met zijn ondernemingen, verenigingen en burgers, met al diegenen die het elke dag beleven en opbouwen. Met de donut als gemeenschappelijk kompas kan iedereen koers zetten naar het einddoel, een evenwichtige welvaart.

Voor meer info, zie hier.

Op congé in het Meetjesland

Ons eerste lokaal project. Gekozen door de mensen van het meetjesland. Nu hopen dat er veel toeristen komen via Fairbnb.coop om dat mooie project te ondersteunen.

Op congé in het Meetjesland Vzw Wijkcentrum De Kring organiseert sinds de coronacrisis 2x per maand verrassingswandelingen met kwetsbare, vaak vereenzaamde personen. Sinds kort gaat de vereniging nog een stap verder en biedt ze ook een eigen vakantieaanbod op maat.

Een vereniging waar armen het woord nemen’, zo vat de vzw de eigen werking mooi samen.
De vereniging ondersteunt mensen in hun basisnoden. Daarbij is iedereen welkom, maar een bijzondere focus gaat uit naar mensen met een psychische, lichamelijke, financiële of sociale kwetsbaarheid.

Tijdens de tweewekelijkse verrassingswandelingen worden bekende en minder bekende stukjes
natuur ontdekt, maar wordt bovenal ruimte gecreëerd voor een goed gesprek. De wandelingen
maakten pijnlijk duidelijk dat heel wat mensen drempels – niet alleen financieel – ervaren om er zelf tussenuit te gaan. De verhelderende wandelingen gaven de aanleiding tot een nieuw initiatief: Op congé in het Meetjesland.
Het project ondersteunt mensen in hun recht op vakantie. Aan een weekend of vakantie in groep
wordt een voorbereidend traject voorafgegaan, denk maar aan de uitwerking van een vakantieplanning. In de komende jaren wil het project weekends/reisjes voor kwetsbare bezoekers nog verder uitwerken. Want iedereen wil er soms even tussenuit zijn, en de reisbestemming mag gerust in je achtertuin zijn.