Certificering voor logies in perspectief
Certificering voor logies in perspectief

Certificering voor logies in perspectief

Certificering van accommodaties in het licht van klimaatverandering

Ondanks het feit dat toerisme bijdraagt aan de opwarming van de aarde, bestaan er talrijke strategieën om deze impact te verminderen. De toeristische sector kan een cruciale rol spelen in het beperken van klimaatverandering door aandacht te besteden aan alle facetten van toerisme. Duurzaamheidscertificaten richten zich voornamelijk op accommodaties. Echter, een focus op accommodaties alleen is niet voldoende. Het ondersteunen van transportstrategieën met lage uitstoot is essentieel om een industrie te worden die netto geen CO2 uitstoot.

De tweezijdige complexe relatie tussen klimaatverandering en toerisme

Toerisme is verantwoordelijk voor bijna 8% van de wereldwijde koolstofuitstoot, met verschillende activiteiten zoals transport, accommodatie, voedselconsumptie en zelfs souvenirproductie die bijdragen aan de ecologische voetafdruk. Aan de andere kant heeft klimaatverandering een aanzienlijke invloed op de toeristische sector. Echter, de impact van de opwarming van de aarde op het toerisme is niet zo positief als sommigen zouden denken. Recent onderzoek van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie suggereert dat klimaatverandering het Europese toerisme zou kunnen stimuleren. Dit perspectief is echter te simplistisch en negeert bredere trends en implicaties.

Zaken zoals verschillende kantelpunten, klimaatmigratie, grondstoffenschaarste en de ethische overwegingen van het bevorderen van toeristische groei in het licht van klimaatverandering moeten ook in overweging worden genomen. (zie ook blog)

De verschillende onderdelen van de reissector hebben een andere impact zoals hieronder verduidelijkt. We zoomen in een enkele van die onderdelen.

Transport

Vervoer is de meest elementaire component van toerisme en is tevens ook de belangrijkste bron van broeikasgasemissies in de sector. Toeristisch transport is goed voor bijna de helft van alle emissies van het wereldwijde toerisme. Vliegtuigen en auto’s stoten gemiddeld het meeste CO2 uit per passagierskilometer, tourbussen, veerboten en treinen stoten dan juist meer minst van al uit.

Wereldwijd stoot transport ongeveer 24% van alle broeikasgassen uit. Een vijfde hiervan kan worden toegeschreven aan toeristische activiteiten.
Tussen 2005 en 2016 is de uitstoot van transport gerelateerde toeristische activiteiten met meer dan 60% gestegen !

De hieronder getoonde verdeling beslaat alle soorten transport. Het zou interessant zijn om te weten welke specifieke verdeling er is in de reissector.

Logies

Het certificeren van accommodaties voor duurzaamheid is belangrijk. De hotelindustrie is immers verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de wereldwijde uitstoot. Dit omvat niet alleen logies, maar ook andere diensten zoals restaurant, wellness enz. Logies zelf zorgen voor minder dan 0,5% van de wereldwijde uitstoot.
De impact van transport op de opwarming van de aarde is dus wel aanzienlijk groter.

Voedsel

Voedselconsumptie tijdens vakanties draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat dierlijk voedsel ongeveer twee keer zoveel uitstoot veroorzaakt als plantaardig voedsel. Maar toeristen nemen hoe dan ook hun maaltijden, ook als ze thuis zouden zijn gebleven. Het zou daarom interessant zijn om te begrijpen of reizigers anders consumeren en een andere impact op het milieu hebben als ze thuis of op reis zijn.

Souvenirs

De productie van souvenirs draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Het gemiddelde product veroorzaakt een koolstofuitstoot van 6,3 keer zijn eigen gewicht.

Voorspelling impact van toerisme in 2030 en 2050

Volgens voorspellingen zal de CO2-uitstoot door toerisme tegen 2030 met 25% zijn gestegen ten opzichte van 2016. Tegen 2050 zal naar schatting 11% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te wijten zijn aan toerisme, mogelijk een verdubbeling van de huidige hoeveelheid. Dat schept dus enorme uitdagingen voor de hele sector

Conclusie

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn: certificering voor accommodaties zoals van Green-key, EU-Ecolabel of bijna eender welke organisatie is op zich dus niet voldoende. Vergelijk het met het meest ecologische, duurzaamste huis dat gebouwd is op het platte land maar waar vervoer gebeurt met een CO2 en fijnstof uitbrakende auto. Een minder ecologisch huis in het centrum van de stad, waar de bewoners gebruik maken van fiets of openbaar vervoer zal dan veel duurzamer zijn.

Dus ook logies kunnen een bredere rol spelen in dat verhaal. Door het promoten van nabij vakanties, slow travel en duurzame vervoer modi kunnen ze ook op vlak van transport hun steentje bijdragen. Als jij specifieke strategieën hebt om dat te bereiken, laat het ons weten !

We gaan in een reeks artikelen verder in op de verschillende aspecten van duurzaamheid in de toeristische sector. Volg ons hier 😉

Referenties