Problemen met AIRBNB houden aan in Antwerpen
Problemen met AIRBNB houden aan in Antwerpen

Problemen met AIRBNB houden aan in Antwerpen

Problemen met Airbnb houden aan in Antwerpen

Op 23 april verscheen er een artikel in de Gazet Van Antwerpen over misnoegde hotelmanagers. Ze vinden dat er te veel Airbnb kamers te huur staan, en in een (groot) aantal gevallen zijn die zelfs niet legaal. Problemen met Airbnb houden dus aan in Antwerpen

Volgens het artikel zijn het aantal logies gestegen van 1494 in 2017 tot 1942 vandaag. Een stijging met 30%. Als we dat opzoeken op AIRDNA.CO zien we dat er in Antwerpen centrum vandaag 1774 actieve verhuurunits zijn, over heel de stad Antwerpen komt dat op 2156.

In het artikel wordt terecht gewezen op de verschillende Airbnb’s die niet legaal zijn. Ze zijn niet aangemeld bij Toerisme Vlaanderen, hebben dus waarschijnlijk geen degelijke brandbeveiliging en zijn dus eigenlijk een gevaar voor de toerist.

Er wordt ook terecht in gezegd dat veel verhuurders meerdere panden verhuren. Dat is misschien slecht voor de hotelsector. Maar het is zeker slecht nieuws voor de vele mensen die een woning zoeken. Het gaat hier over de zogenaamde ‘Gentrificatie‘ waarbij de oorspronkelijke bewoners uit hun wijken geduwd worden door de steeds duurder worden immobiliën. Toerisme is één van de redenen.

We volgen de hotelsector in beide gevallen. Met het platform Fairbnb.coop proberen we dan ook beide problemen aan te pakken. In ons charter staan beide punten als eerste vermeld:

  1. Volledig in regel zijn met de bestaande wetgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
  2. Onze ‘one host one house’ regel waar bij we, zeker in steden, enkel 1 huis toelaten

We hebben al regelmatig logies moeten weigeren omdat ze niet voldoen aan bovenstaande regels, vooral de eerste regel !

Lange termijn visie ?

Het valt wel op dat het aantal hotelkamers in diezelfde periode nog sneller gestegen is dan het aantal Airbnb’s, namelijk met 50% ! We maken ons dan ook zorgen over de algemene leefbaarheid en het gebrek aan een gedegen toeristische visie in Antwerpen. Toerisme Vlaanderen en minister Zuhal Demir werkten ‘Reizen naar Morgen‘ uit als hun visie op lange termijn. Een visie rond volhoudbaar, regeneratief toerisme. Misschien moeten minister Demir en schepen Kennis, beiden NVA, eens praten met elkaar ?